Στην Independance, ο χορός είναι ολόκληρη εμπειρία !!!